Wij verlenen levenslange garantie op materiaal-, productie- en constructiefouten op tenten gemaakt in het De Waard atelier. Slijtage, oneigenlijk gebruik en onzorgvuldige opslag vallen niet binnen de garantie. Wel zoeken we in deze gevallen natuurlijk graag samen met jou naar een goede oplossing. Je kan als eerste eigenaar aanspraak maken op garantie bij vertoon van de originele factuur. Reparaties aan je tent vinden altijd plaats door onze vakmensen in het De Waard atelier. Als je je tent ergens anders laat repareren kunnen we de kwaliteit van de reparatie niet garanderen en daarom vervalt daarmee de garantie.  Reiskosten en/of gevolgschade vallen niet onder de garantie.

Heb je vragen over het gebruik, onderhoud of herstel van je tent? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.