Privacy policy

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze De Waard persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door De Waard. De Waard verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een product koopt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

De Waard biedt via haar sites veel informatie aan kamperen, de omgeving die daarbij hoort en de producten die we verkopen.

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van De Waard dan bewaren wij uw persoonsgegevens om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling. Wanneer u gegevens achter laat om een vraag te stellen dan bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode dat we uw vraag in behandeling hebben en enkel om hierover contact met u te kunnen opnemen.

De Waard is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die De Waard over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. De Waard is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 zal zijn ingevoerd.

Cookies 

Net als vele andere sites gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

1. Rechtstreeks van u.
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag  of een product koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of telefonisch contact opneemt met De Waard.

2. Door uw gebruik van onze websites en apps.
U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

3.Van derden.
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

Gegevens die wij over u kunnen bewaren 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

1. Uw contact- en accountgegevens.
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld: voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar, straat en huisnummer, postcode, plaats, land en e-mailadres) wanneer u een account bij De Waard creëert, een product koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.

2.Uw betalings- en factuurgegevens.
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode wanneer u een product koopt.

3. Door u online geplaatste gegevens.
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst. De Waard kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst, producten koopt of anderszinsdaarna uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

Gegevens over uw voorkeuren 

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete activiteiten of producten of  omdat u ergens interesse in heeft getoond (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een product voor een speciale outdoor activiteit koopt kunnen wij u informatie sturen over deze specifieke outdoor activiteit.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

1. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw bestelling af te handelen, service te verlenen en met u te communiceren over uw bestelling, uw serviceverzoek of uw inschrijving bij de nieuwsbrief.

2. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen.
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een product of u – via derden – vragen een recensie te schrijven over een aankoop. Daarnaast kunnen we u een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement of door De Waard georganiseerd showroomevent  dat voor u interessant kan zijn op basis van het/de door u reeds gekochte product(en).

3. Om trends en interesses te signaleren.
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

4. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content van onze site en nieuwsbrieven, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

5. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van De Waard mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 

Wanneer u een account creëert of producten koopt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres info@dewaardtenten.nl

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

1. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.
Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap, wijzig uw gegevens in uw persoonlijke De Waard account of mail aan info@dewaardtenten.nl. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, kunnen wij u nog steeds berichten sturen naar aanleiding van het invullen van ons contactformulier of nadat u op een andere manier een verzoek aan ons heeft gedaan. Anders kunnen wij uw verzoek niet afhandelen.

2. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan, wijzig uw gegevens in uw persoonlijke De Waard account, volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan of mail naar info@dewaardtenten.nl.3

3. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via info@dewaardtenten.nl  de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. Tevens kunt u binnen uw persoonlijke De Waard account zien welke gegevens er van u bij ons bekend zijn en deze wijzigen.

Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

1. Binnen De Waard
Wij kunnen al uw gegevens met onze brandstore delen onder dezelfde, in deze policy genoemde, doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven

2.Derden.
Wij delen alleen uw gegevens met een derde indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Anders niet.

3. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren.
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met eventuele derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht, zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).

4. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen.
Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens bezoek van onze megastores of bezoek van onze websites) en andere strafbare feiten.
We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.
Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via info@dewaardtenten.nl. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op.
Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via info@dewaardtenten.nl.

Alle verzoeken om informatie aan info@dewaardtenten.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

De Waard heeft haar gegevensverwerking onder nummer 1594041 aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. De Waard behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De Waard adviseert dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacy policy is bijgewerkt op 1 februari 2018 en reeds aangepast aan de aanstaande inwerkingtreding van de Algemene Verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018.

Cookie beleid De Waard

Via onze website kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Het betreft de website www.dewaardtenten.nl. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de De Waard worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet  of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Cookies op onze website

Via onze websites worden functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies geplaatst, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

Functionele (noodzakelijke) cookies

Wij gebruiken een functionele cookie die noodzakelijk is om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie. Om uw keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van onze cookies is het noodzakelijk dat wij een functionele cookie (cookieAccepted) plaatsen. Deze cookie is geldig voor een maximale duur van twee jaar.
Dit zijn onze eigen cookies en kunnen alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde medewerkers van De Waard. De Waard deelt de hiermee verzamelde gegevens niet met derden, behoudens een eventuele plicht daartoe.

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens  stelt Google voor De Waard  anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website.

Wij hebben de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij minder gegevens van u. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt. Aan Google is geen toestemming verleend de verkregen informatie voor andere (Google) diensten te gebruiken. Google verkrijgt enkel geanonimiseerde informatie waarbij bijvoorbeeld uw IP adres niet wordt meegeleverd.

Social media cookies

Om de bezoekers van onze websites de mogelijkheid te bieden om content te delen, hebben we social media knoppen op deze websites geplaatst, waaronder een Facebook en Twitter share. Door het gebruik van deze share optie kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen functionele cookies omvatten die de social media opties mogelijk maken, maar ook analytische cookies. Zowel Facebook als Twitter kunnen deze cookies en de daarmee verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden gebruiken. Graag verwijzen wij u in dit verband naar de privacy policy van Facebook en Twitter en eventueel andere social media programma´s.
De cookies gerelateerd aan social media worden niet door ons geplaatst of gelezen, maar door de betreffende social media aanbieder. Wij hebben beperkte kennis en geen zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze social media cookies of voor hoe de betreffende social media aanbieders met de verzamelde informatie omgaan.

Tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij cookies op uw computer, welke kan worden opgevraagd zodra u de websites van De Waard bezoekt. Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen we (een deel) van uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen we informatie over de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat.

Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om content af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan info@dewaardtenten.nl

U heeft het recht De Waard te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door De Waard als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan info@dewaardtenten.nl

Alle verzoeken om informatie aan info@dewaardtenten.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

Bekijk hier welke bedrijven een cookie plaatsen.

*De volgende gegevens worden verzameld: uw IP-adres (geanonimiseerd), het aantal  bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, het type hardware en software gebruikt, interactie bezoeker en uw zoekgeschiedenis. Persoonsgegevens worden dus niet in Google Analytics opgeslagen.